LIIKMEMAKS - ICHF ESTONIA

COMBAT HAPKIDO
Title
Go to content
LIIKME/ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD JA ÜLDTINGIIMUSED
COMBAT HAPKIDO Spordiklubi liikmemaksu ja õppemaksu tasumise kord, Üldtingiimused

Üldtingimused
1. Liikmemaks
 1. Spordikoolis on õppimine tasuline.
 2. Liikmemaks ja õppeperiood on määratud Klubi juhatuse otsusega.
 3. Liikmemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest. Liikmemaks ei sisalda varustuse, laagrite, eksamite, föderatsiooni aastamaks ja võistlustegevusega seotud kulusid.
 4. Liikmemaks on püsitasu.
 5. Liikmemaksu peatamise aluseks on õpilase (lapsevanema) poolt allkirjastatud kirjalik vormikohane avaldus.

2. Liikmemaksu tasumine.
 1. Liikmemaksu tasutakse jooksva perioodi treeningute eest, ettemaksuna.
 2. Liikmemaks on aastaringne, mida on võimalik tasuda:
 3. igakuiselt (jooksva kuu 10. kuupäev).
 4. Liikmemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud.
 5. Võistluste, riigipühade, koolivaheaegade või muul põhjusel ära jäänud treeningud ei mõjuta liikmemaksu.
 6. Spordiklubil on õigus teha liikmemaksu soodustust  juhul, kui spordiklubis õpib rohkem kui 1 pereliige.
 7. Liikmemaks tasutakse Klubi pangakontole, selgituseks on vaja kirjutada lapse nimi, perekonnanimi, kuu . Või sularahas treenerile.
 8. Liikmemaksu maksmise tähtajaks on käesoleva kuu kümnes kuupäev.
  (näiteks, septembri kuutasu maksmise tähtajaks on 10. september).
3. Liikmemaksu peatamine.
 1. Liikmemaksu peatamise (näiteks: treeningute lõpetamine) aluseks on õpilase (lapsevanema) poolt allkirjastatud kirjalik vormikohane avaldus.
 2. Avaldus esitatakse Klubile kirjalikult treenerile.
 3. Treeningutelt lahkudes  kuulub tasumisele kahe kuu liikmemaks, v.a. juhul, kui õpilane (lapsevanem) annab teada  lahkumisest kaks kuud ette.
4. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused.
 1. Klubi võib isiku kirjaliku põhjendatud avalduse alusel vabastada isiku õppemaksust ajutiselt või alaliselt ning osaliselt või täielikult.
 2. Kirjalikus avalduses peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus.
 3. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige pikaajaline haigus või trauma, mis kestab rohkem kui 30 päeva.
 4. Kahe või enama ühe pereliige osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredel on ette nähtud liikmesoodustus.
 5. Avalduse vaatab üle Klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
 6. Reeglina tuleb vastav taotlus esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi esitatud taotlusi ei ole Klubi kohustatud läbi vaatama.
 7. Ajutise õppemaksu vabastuse, haigus või vigastus, korral toimub soodustuse andmine tasaarveldusena treeningutele tagasi pöördumise kuu õppemaksu arvega.
5. Rahvusvahelise Combat Hapkido Föderatsiooni aastamaks.
 1. Aastamaks makstakse sularahas üks kord aastas ette, sõltuvalt sellest, millal õpilane alustas treeninguid. (Näiteks: õpilane alustas treeninguid oktoobris, aastamaks peab olema tasutud igal aastal enne oktoobri algust).Aastamaks 50€
6. Üldist.
 1. Esitades avalduse treeningutega liitumiseks kuu keskel, liitumiskuu õppemaks makstakse treeningute kaupa.
 2. Treeningutelt lahkudes hooaja keskel kuulub tasumisele kahe kuu õppemaks, v.a. juhul, kui õpilane ( lapsevanem) annab teada  lahkumisest kaks kuud ette.

COMBAT HAPKIDO ESTONIA
SÕLE 40,COMBAT HAPKIDO DOJANG
10317 Tallinn (Estonia)
+372 556 78183
+372 552 4634 (VENE KEELES)

© 2024 Combat Hapkido Estonia. All rights reserved
-
Back to content