LIITU MEIEGA - Niitmets Korean Martial Arts

TREENINGUD
SÕLE 40,TALLINN

KONTAKT
+372 556 78183


NIITMETS DEFENSIVE
Go to content
Lepingu tingimused

1.       LIIKMELISUS
a.       Käesoleva tähtajalise Liikmelepingu sõlmimine annab Teile õiguse vastavalt Teie poolt valitud Treeningpaketiga seotud Spordiklubi pakutavaid teenuseid.
b.      Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib ja allkirjastab Liikmelepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Liikmelepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.


2.       TASUD
a.      Liikmeleping on kehtiv 1 aasta.
b.    Leping hakkab kehtima päevast kui registreerite end Sportlyseris
c.      Kuutasu on vastavalt hinnakirjale (Esimene treening on TASUTA)
d.      Liikmetasu tuleb maksta iga kuu 10,ndaks kuupäevaks märgitud pangakontole
                                                                                          SPORDIKLUBI COMBAT HAPKIDO ESTONIA
SEB BANK IBAN EE311010220272244228
Selgitusse: Grupp(Combat Hapkido,Enesekaitse või Individuaalne treening)
õpilase nimi ja millise kuu eest tasutakse.
e.      Liikmetasu maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas Te Spordiklubi faktiliselt külastate või mitte.


3.       LIIKMELEPINGU LÕPETAMINE
a.       Liikmelepingu lõpetamise kokkulepet on võimalik sõlmida igal ajal.
b.      Liikmelepingu lõpetamise kokkulepe sõlmitakse Spordiklubis ning allkirjastatakse Teie ja Klubi esindaja poolt omakäeliselt.
c.      Lepingu lõpetamisel liikme poolt ühe kuise etteteatamisega ei vabasta see teda igakuisest klubi liikmemaksust s.t.seda,et klubiliige peab tasuma tema poolt kasutatud teenuse täissumma (45€/55€ kuu eest vastavalt paketile),täiskuude eest mil klubiliikme leping on kehtinud.Liige peab tasuma igakuist liikmemaksu vastavalt klubi hinnakirjale.
d.      Pooltel on õigus Liikmeleping ühepoolselt üles öelda Üldtingimustes toodud alustel ja korras.
4.       LEPINGU DOKUMENDID
a.       Klubil on õigus  Sisekorraeeskirju ja Hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta, avaldades selle kohta vastavasisulise teate Klubi kodulehel Internetis. Muudatus(t)ega mittenõustumisel ning eeldusel, et muudatus(ed) Teid ebamõistlikult kahjustab/vad ja seoses sellega Teilt ei saa oodata Liikmelepingu täitmist, on Teil õigus Liikmeleping ühe kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lõpetada.
b.       Käesolevaga kinnitate, et olete tutvunud Liikmelepingu ja Hinnakirjaga ning kohustute täitma Liikmelepingut ja selle osasid täies ulatuses.
NKMA DOJANG
Sõle 40,Tallinn
10317 Estonia

+372 556 78 183
Copyright © 2022 Niitmets Korean Martial Arts. All rights reserved.
NIITMETS KOREAN MARTIAL ARTS
Back to content