KÄITUMISE EESKIRI - ICHF-ESTONIA

Go to content
Iidsetel aegadel oli sageli võitluskunstide ja budismi õpe omavahel seotud ning toimusid samades ruumides. Sellest tulenevalt on treening saalil eriline tähendus. Arusaamine, et saal on koht kus õpilane arendab vaimest ja füüsilist täiuslikkust, võimaldab meil mõista etiketti sügavat tähendust ning aitab meeles pidada ja jälgida kõiki selle eeskirju:

* Saali siseneda aeglaselt, väärikalt, vestluseta ja müra tekitamata. Sisenedes tuleks peatuda, vaadates otse enda ette, püüdes näha kogu saali ja tunnetada tema atmosfääri. Peale seda tuleb sooritada traditsiooniline kummardus. Saalist väljudes tuleb sooritada kummardus samal viisil;
* Kummardus tuleb sooritada samuti: treeneri poole pöördumisel ja juhul kui treener pöördub Teie poole; mis tahes juhiste ja nõuannete saamisel välja arvatud märkuste puhul, mis on tehtud ülesande teostamise käigus; treenerile lähenedes ja eemaldudes temast;
* Enne treeneri poole pöördumist on vaja kontrollida oma väljanägemist ning selgelt sõnastada küsimus või palve. Rivis viibides tuleb oodata harjutuse lõpetamist, seejärel tõsta käsi ülesse ja saada luba, pöörduda treeneri poole kehtestatud korras;
* Kõneledes treeneriga on kombeks kasutada spetsiaalset pöördumist, vastavalt tema meisterlikkuse tasemele. Treeneri vestlust ei tohi katkestada, ei tohi olla kannatamatu ja ärritunud, kõrvale pöörata, teha tarbetuid liigutusi või tõsta häält;
* Kui kummardust sooritavad mitu inimest, siis üks neist (tavaliselt vanim või paremal pool seisev) annab määratud käsu. Sellisel juhul üheaegselt kummardusega öeldakse traditsiooniline tervitus „taekwon“. Kui saali siseneb rahvusvaheline juhendaja, kes omab kõrgemat meisterlikkuse taset (mitte madalam kui must vöö), siis kummardamise käsu annab uksele lähim kohalviibija;
* Enne treeningu algust on lubatud iseseisev soojendavate, venitavate ja tehniliste harjutuste sooritamine. Lubatud arutelud tehnika, taktika ja väljaõppe meetodite küsimustes. Seejuures peab rääkima vaikselt väljaarvatud treeneri poole pöördudes. Valmistudes treeninguks ei tohi segada teisi õpilasi oma tervituste, küsimuste ja vestlustega kui nad on hõivatud;
* Ühisrivistusel esimeses reas paremal pool seisab rühma vanem või vanim õpilane, tema järel seisava ülejäänud õpilased vastavalt nende meisterlikkuse tasemele. Õpilased kes ei oma nõutavat vormi või hilinevad seisavad taga. Hilinemisel tuleb läheneda treenerile ja saada luba rivistumiseks;
* Kõikidel rivistustel joondumine toimub eesseisja ja parem poolse seisja järgi, seejuures peavad kõik kohad rivis olema täidetud. Joondumine kontrollitakse kõikidel ümberrivistumistel, samuti iga harjutuse alustamisel. See arendab distantsi tunnet ja vähendab taruma tekkimise võimalusi;
* Treeningu alguse ja lõpu rituaalis vastava käskluse peale pööravad kõik treenijad näoga treeneri poole, aga treeningu lõpus lisaks veel rühma vanema poole ja sooritavad määratud kummarduse;
* Treeningu ajal pead olema fokuseeritud ja tähelepanelikud, peab teadma oma kohta ja oskama seda kiiresti võtta, kõik liikumised tehakse joostes. Mitte lahkuda rivist ja treening saalist ilma laota. Hoolikalt kuulata kõiki treeneri selgitusi ja seejuures vaadata otse treenerile. Küsimusi esitada nõuetekohaselt ja ainult peale kõiki selgitusi. Kõiki harjutusi sooritada vastavalt ülesandele, mitte lõpetada harjutust ilma vastava käskluseta;
* Kogu treeningu jooksul tuleb kontrollida oma kehahoiakut, näoilmet ja kehakeelt. Tuleb kontrollida oma emotsioone nii eduka kui ka ebaeduka harjutuse sooritamise korral, väärikalt taluma väsimust ja valu;
* Pausi ajal, mis tekivad treeningu käigus, ei tohi oma kohalt lahkuda, istuda, pikutada või rääkida. On lubatud iseseisev hingamise taastamine, venitusharjutuste sooritamine või tehniliste elementide kordamine;
* Treeningu ajal on igasugune treenijate vaheline vestlemine keelatud, välja arvatud juhul kui tekib vajadus kooskõlastada ühistegevust paaris või grupi harjutustes. Seejuures rääkima peab vaikselt ja ainult vastavast teemast;
* Partneri olemasolul peab olema ettevaatlik ja korrektne, hoiduge trauma tekkimisest. Märgatud puudustele tähelepanu pöörata partneri väärikust riivamata, nõudmata kohest vea kõrvaldamist, kui see on nähtavalt teostamatu. Erimeelsuste puhul vältida vaidlust vaid pöörduda selgitusteks instruktori või tema abilise poole;
* Rivis seistes ei tohi pöörata treeneri poole seljaga kui see pole seotud harjutusega. Vormi, kaitsmete või juuste jne korrastamise vajadusel pöörata vasakule või paremale. Seda võib teha ainult pauside ajal või treeneri loal;
* Välisjalatsites ja/või peakattega saalis viibimine keelatud. Keelatud on saalis süüa, juua, suitsetada, närimiskummi närida, lärmata, segada, valjusti rääkida või naerda.
ICHF-ESTONIA
SÕLE 40,TALLINN
ICHF-ESTONIA DOJANG

+372 55678183
+372 55 24634 (VENE KEELES)

info@combathapkido.ee

Pangakonto liikme- ja kuumaksu tasu maksmiseks.
SK COMBAT HAPKIDO ESTONIA
SEB BANK IBAN EE311010220272244228
Võta kontakti

Back to content